Jak często powinno się odbywać szkolenie BHP w 2023 roku – informacje i porady

Jak często powinno się odbywać szkolenie BHP w 2023 roku

Szkolenia BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy) są niezbędnym elementem dbania o bezpieczeństwo pracowników w miejscu pracy. Regularne szkolenia pomagają zapobiegać wypadkom, zwiększają świadomość ryzyka oraz przyczyniają się do poprawy ogólnego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednakże, jak często powinno się odbywać szkolenie BHP w 2023 roku? Sprawdźmy to.

Obowiązkowe szkolenie BHP dla nowych pracowników

Nowi pracownicy zazwyczaj muszą przejść obowiązkowe szkolenie BHP przed rozpoczęciem pracy. Szkolenie to ma na celu zapoznanie ich z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z regułami obowiązującymi w danym miejscu pracy. Kiedy jednak mają oni powtórzyć to szkolenie?

Rodzaj pracy i ryzyko zawodowe

Częstotliwość szkolenia BHP dla nowych pracowników zależy od rodzaju wykonywanej pracy i związanych z nią potencjalnych zagrożeń. Im większe ryzyko zawodowe, tym częściej powinni oni przechodzić takie szkolenie. Należy zwrócić uwagę na takie czynniki jak:

  • Praca na wysokościach
  • Kontakt z substancjami toksycznymi lub niebezpiecznymi
  • Używanie niebezpiecznych narzędzi i maszyn
  • Praca w środowisku o dużej temperaturze lub wilgotności
  • Praca zwiększonego ryzyka w sektorze budowlanym, przemysłowym itp.

Dla pracowników narażonych na duże ryzyko, zalecane jest powtórne szkolenie BHP co roku. Dla tych pracowników, których praca jest niewielkim zagrożeniem, okres pomiędzy szkoleniami może wynosić dwa, trzy lata.

Zaktualizowanie wiedzy po wprowadzeniu nowych przepisów

Jednak nie tylko nowi pracownicy powinni brać udział w szkoleniach BHP. Istotne jest również, aby wszyscy pracownicy, niezależnie od stażu i doświadczenia, byli regularnie informowani o nowych przepisach i zasadach bezpieczeństwa. Szkolenia uaktualniające powinny być organizowane po wprowadzeniu istotnych zmian w prawie dotyczącym ochrony pracowników. W przypadku zmian w przepisach, zalecane jest przeprowadzenie szkolenia BHP w ciągu 30 dni od wejścia w życie nowych norm prawnych.

  Jakie są szkolenia? Najważniejsze informacje | Praktyczny poradnik

Szkolenia BHP po wypadkach i incydentach

W przypadku wypadków lub incydentów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, kluczowe jest przeprowadzenie dodatkowych szkoleń, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości. Wszyscy pracownicy powinni być zaznajomieni z przyczynami wypadku lub incydentu, wyjaśnionymi sposobami zapobiegania tym sytuacjom oraz nowymi procedurami lub zasadami bezpieczeństwa, które zostały wprowadzone po takich zdarzeniach.

Szkolenie BHP jako stały element kultury organizacyjnej

Aby w pełni zadbać o bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu pracy, szkolenie BHP powinno być traktowane jako stały i nieodzowny element kultury organizacyjnej. Niezależnie od obowiązkowych szkoleń dla nowych pracowników lub szkoleń uaktualniających, ważne jest, aby regularnie promować świadomość i dbałość o bezpieczeństwo wśród wszystkich pracowników. Szanujmy siebie nawzajem, stosujmy zasady bezpieczeństwa i zadbajmy o zdrowie każdego pracownika.

Podsumowanie

Szkolenie BHP jest niezwykle ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu pracy. Częstotliwość szkoleń BHP dla nowych pracowników powinna być dostosowana do ryzyka zawodowego związanego z danym stanowiskiem. Zaleca się organizowanie szkoleń uaktualniających po wprowadzeniu nowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowe szkolenia powinny być organizowane po wypadkach lub incydentach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Traktujmy szkolenia BHP jako integralną część kultury organizacyjnej, by zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie każdego pracownika.