Jakie szkolenie BHP przed dopuszczeniem do pracy?

Jakie szkolenie BHP przed dopuszczeniem do pracy?

Dopuszczenie pracownika do wykonywania określonych obowiązków w miejscu pracy wiąże się z koniecznością przeprowadzenia odpowiednich szkoleń. Jednym z najważniejszych szkoleń, które musi przejść każdy pracownik, jest szkolenie z zakresu BHP. W jaki sposób powinno ono wyglądać?

Składniki jakie szkolenie BHP przed dopuszczeniem do pracy

Szkolenie BHP przed dopuszczeniem do pracy powinno zawierać następujące składniki:

 • Szkolenie teoretyczne – obejmujące przekazanie informacji dotyczących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów prawa z tym związanych oraz zidentyfikowanie zagrożeń specyficznych dla danego stanowiska pracy.
 • Szkolenie praktyczne – polegające na zapoznaniu pracownika z właściwym korzystaniem z narzędzi i urządzeń, opanowaniu procedur postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz wykonywaniu czynności związanych z bezpieczną pracą.

Jakie treści powinno zawierać szkolenie BHP?

Szkolenie BHP przed dopuszczeniem do pracy powinno obejmować przede wszystkim następujące tematy:

1. Ogólne zasady BHP

Podczas szkolenia należy omówić ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, takie jak:

 • Zasady korzystania z narzędzi i maszyn.
 • Przykłady prawidłowych postaw w sytuacjach awaryjnych.
 • Zasady ergonomii i higieny pracy.

2. Procedury i przepisy BHP

Pracownik powinien być zapoznany z obowiązującymi przepisami dotyczącymi BHP, takimi jak:

 • Postępowanie w przypadku wypadku przy pracy.
 • Zasady ewakuacji w sytuacjach awaryjnych.
 • Obowiązek używania odpowiedniego sprzętu ochronnego.

3. Zagrożenia specyficzne dla stanowiska pracy

W zależności od rodzaju pracy, szkolenie powinno dostarczyć informacji dotyczących konkretnych zagrożeń, z jakimi może się spotkać pracownik. Przykłady to:

 • Zagrożenia związane z pracą na wysokościach.
 • Zagrożenia chemiczne.
 • Zagrożenia związane z obsługą maszyn.

Potwierdzenie ukończenia szkolenia BHP

Po zakończeniu szkolenia BHP przed dopuszczeniem do pracy, pracownik powinien otrzymać pisemne potwierdzenie ukończenia, które jest ważne dokumentem w przypadku kontroli w miejscu pracy.

  Szkolenia ppoż - Jak często powinny być organizowane?

Podsumowanie

Szkolenie BHP przed dopuszczeniem do pracy jest nieodłącznym elementem procesu przyjmowania nowych pracowników. Pracownik musi być odpowiednio przeszkolony z zasad i procedur dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, aby uniknąć wypadków i zagrożeń zdrowotnych. Pamiętajmy o tym, że szkolenie BHP powinno być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i uwzględniać specyfikę danego stanowiska pracy.